Go to Top

Kunskap och resurser hos International Färg AB

Logo_International FärgInternational Färg AB är en del av Akzo Nobel med huvudinriktning på produkter avsedda i första hand som korrosionsskydd eller som vi säger på svenska; ”rostskyddsfärger”. I Sverige opererar vi genom International Färg AB. Vår historia sträcker sig tillbaka till 1913, då vi startade tillverkning av färger i Marieholm.

AkzoNobel är världens största färgföretag och en ledande producent av specialkemikalier, bygglim och limsystem. Vi förser företag och konsumenter världen över med innovativa produkter och brinner för att utveckla hållbara lösningar för våra kunder. Bland våra välkända varumärken finns Eka, International, Dulux och Sikkens. Vi är ett Global Fortune 500-företag och rankas återkommande som ett av de ledande företagen på Dow Jones Sustainability Index. Med huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna, är vi verksamma i fler än 80 länder, där våra 55 000 engagerade medarbetare levererar Tomorrow’s Answers Today™.

I Sverige har AkzoNobel cirka 3600 anställda på ett 20-tal platser.

Spetskompetenser

Vår styrka ligger i att utnyttja globala erfarenheter och med dessa hitta lösningar för kunder inom den tunga industrin. Vårt huvudfokus är att optimera system och produkter så att en så lång livslängd som möjligt erhålles.

  • Generella rostskyddsfärger/system för skydd av stålkonstruktioner mot den atmosfäriska omgivningen.
  • Tanklining för kemiska processer samt lagring av kemikalier.
  • Brandskyddsfärger på stål, för både kolvätebränder och cellulosabränder.
  • Produkter som skyddar stål under isolering vid höga och cykliska temperaturpåkänningar.
  • Täckfärger med mycket hög UV beständighet.
  • Yttoleranta produkter avsedda för underhållsmålning.
  • Produkter / system för långvarigt undervattensbruk.
  • Vi utför även tillståndsbedömningar för att ge våra kunder en optimal lösning.