Go to Top

Kunskap och resurser hos Skandinavisk Ytförädling AB

BalanseringBalansering

Vi har kunskap om att balansera. Vi kan balansera nästan alla förekommande objekt som tex:

 • Axlar
 • Fläkthjul
 • Trummor
 • Rotorer

Detaljer upp till 4 meter och diameter 1.6 meter.

Maskinbearbetning

SkärandebearbetningSkärandebearbetning

Vi har maskinutrustning för:

 • Svarvning
 • Fräsning
 • Arborrning
 • Borrning

För mer information om storleken på maskinerna, klicka här (extern webbplats)

 

slipandeSlipandebearbetning

Vi har stor erfarenhet av att slipa i många olika material så som:

 • Rostfritt
 • Hårdmetall
 • Aluminium
 • Kromstål
 • Keramer
 • Karbider

För mer information om hur stora detaljer vi kan slipa, klicka här (extern webbplats)

Termisk sprutning

plasmasprutPlasmasprutning

Plasmasprutning är den tekniskt sett mest avancerade sprutmetoden.
Funktions-principen är följande: En plasmagas bestående av antingen argon, argon/hydrogen, argon/helium eller nitrogen/hydrogen, matas genom en ljusbåge. Ljusbågen frambringas mellan en wolframelektrod (katod) och ett kopparmunstycke (anod), båda vattenkylda.

I ljusbågen sker en kraftig upphettning, och sönderdelning av gasen. Vid detta tillstånd har gasen bundit stora energimängder och hög temperatur – upptill 20.000 grader C. Den heta expanderande gasen strömmar med stor hastighet (ca 3000 m/s) ut ur munstycket i form av en plasmastråle…

För mer information om plasmasprutning, klicka här (extern webbplats)

flamsprutningFlamsprutning med tråd/pulver

Från en behållare på sprutan eller en separat pulvermatare doseras pulver i en bärgas och tansporteras till munstycket där det smälts och slungas av gaslågan mot arbetsstycket. Pulversprutning har betydligt större variationsområde än trådsprutning eftersom man då även kan spruta tillsatsmaterial som ej kan framställas i trådform. Förutom de metalliska pulvren kan olika oxider och karbider sprutas samt även metall-plastblandningar. Pulversprutning är en kall beläggnings metod (max 150 grader C) utom då så kallade flussade pulver sprutas…

För mer information om flamsprutning, klicka här (extern webbplats)

 

ljusbageLjusbågssprutning

Vid ljusbågssprutning frammatas två metalltrådar genom sprutan. Trådarna går genom var sin ekeltrod och blir strömförande. Elektroderna är ställda så att trådarna möts varvid en ljusbåge bildas som smälter trådspetsarna. En kraftig luftström, från ett munstrycke mellan trådarna, finfördelar det smälta materialet och slungar partiklarna mot ytan som skall beläggas. Med sin stora sprutkapacitet och låga driftkostad är ljusbågssprutningen främst avsedd för de stora objekten.

För mer information om ljusbågssprutning, klicka här (extern webbplats)

 

 

hvofHVOF – Höghastighetsflamsprutning

Höghastighetsflamsprutning (High Velocity Oxy Fuel Spraying) är en vidareutveckling av flamsprutning och detonationssprutning.

Ett bränsle, vanligen gasol, hydrogen eller fotogen, blandas med oxygen och antänds i ett förbränningsrum. Förbrännings-gaserna expanderar till överljudshastighet genom ett munstycke i vilket pulver matas med en bärgas. Temperaturen är max 3 000°C och de varma partiklarna för en mycket hög anslagshastighet med en kapacitet på 2-11 kg/tim. Skikten blir mycket täta.

För mer information om ljusbågssprutning, klicka här (extern webbplats)

Svetsning

pasvetsningPåsvetsning

Vi utför påsvetsning av slitytor, klippytor, glidytor mm. Några exempel är:

 • Extruderskruvar, belägges med stellitmaterial.
 • Transportskruvar, belägges med Cr/Ni-wolframkarbid.
 • Klippverktyg till stålindustrin, belägges med Cr/Ni/W
 • Pressverktyg, belägges med hårdbrons (Ampco)
 • Omrörarhjul/presskruvar till pappersindustrin mm

 

pulverPulversvetsning

Pulversvetsning innebär; att samtidigt som man värmer upp detaljer så doserar man ut
metallpulver i flamman som sedan smälter och lödar fast i grundmaterialet.

Används för att bland annat reparera sprickor i gjutjärn. Används även för att hårdgöra ytor för att hindra slitage.

 

 

 

SpecialsvetsningSpecialsvetsning

Med specialsvetsning menar vi svetsning av stål som inte tillhör gruppen konstuktionsstål. Vi har inriktat oss på stål i gruppen verktygsstål, seghärdningsstål,
duplexmaterial, rostfria stål, coboltlegeringar och gjutjärn.

Bilden till höger visar svetsning av ett topplock i gjutjärn till en fartygscylider som
svetsrepareras vid en förhöjd arbetstemperatur på 500 gr C.
Vi utför också svetsarbeten i olika icke järn legeringar som aluminium, aluminiumlegeringar och kopparlegeringar som t ex aluminiumbrons och manganbrons.

 

plasmaPlasmasvetsning

Metoden är snarlik TIG-metoden. Den huvudsakliga skillnaden är att vid plasmasvetsning används en yttre och en inre gasdysa. I den inre dysan strömmar plasmagasen kring en indragen centrerad elektrod av volfram.
I den yttre dysan strömmar skyddsgasen vars funktion är den samma som vid TIG- metoden. Ljusbågen är dock mer koncentrerad än vid TIG-svetsning och är mindre känslig för båglängdsvariationer.

Plasmametodens fördelar:
Mycket hög svetshastighet Upptill 400% högre än konventionell TIG Möjlighet att svetsa stumfog utan tillsatsmaterial i plåttjocklekar upp till 8 mm.
Nyckelhålstekniken ger säker genomsvetsning. Liten värmepåverkad zon och liten deformation av plåtmaterialet Metoden ger liten råge och rotvulst.