Go to Top

Kunskap och resurser hos Vuollerims Måleri AB

voullerims-logoVoullerims Måleri utför allt inom måleribranschen, både byggnadsmålning och industriell rostskyddsmålning.
Vi är det enda företaget norr om Sundsvall som investerat i Sponge blästring för att kunna utföra Sponge blästring vilket innebär en miljövänligare blästring.
För att säkerställa bästa möjliga målningsarbete är Voullerims Måleri auktoriserade inom rostskyddsmålning samt medlem i Målarmästarna.
Vi använder oss av kvalitets och miljösystem enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Voullerims Måleri etablerades för 40 år sedan och nuvarande ägarna tog över företaget sommaren 2005.

vlm-cert