Go to Top

Kunskap & Resurser för Allblästring AB

allblastring-logo-ysgAllblästring AB erbjuder företag och privatpersoner tjänster inom blästring, rostskyddsmålning, sprutförzinkning, betongreparationer, smidesarbeten, fasadtvätt och uthyrning av bläster-utrustningar.

Vi åtar oss små som stora uppdrag.

Våra lokaler ligger i Länna industriområde med över 1 200 kvadratmeter produktionsyta. Där utför vi blästring, målning och sprutmetallisering i hallar om tolv gånger sex meter.

Med våra mobila enheter utför vi även våra tjänster på plats ute hos kund. Kontakta oss här.