Go to Top

Lämpliga användningsområden

 

Drönare är mycket smidiga, kostnadseffektiva och säkra att använda vid exempelvis inspektioner av byggnadskonstruktioner och fastigheter på hög höjd samt svårtillgängliga ytor.

Exempel på byggnadskonstruktioner och uppdrag, utvändig kontroll:

vattentorn
broar
fastigheter
kranar
vindkraftverk
tak och skorstenar
ledningar
master.

Exempel på byggnadskonstruktioner och uppdrag, invändig kontroll:

cisterner
tankar
rör
pannor
andra slutna utrymmen.

Inspektion av vattentorn med drönare, se filmen: