Go to Top

Laserpåsvetsningens teknologi

Med hjälp av högeffektslaser påsvetsar vi metalliska material. Det är alltså ljuset från lasermaskinen som används för att smälta både grundmaterial och tillsatsmaterial.

Den stora fördelen med denna energikälla vid svetsning är att man kan värma/smälta material väldigt fort. Då hinner inte värmen från svetsningen spridas ner så långt i grundmaterialet. Man får således en liten formpåverkan från uppvärmningen.