Go to Top

Montagearbeten

montage1

Termap utför totalentreprenader i Glasfiberarmerad plast och Termoplaster.

TERMAP utför montagearbeten på processutrusning i plastmaterial.

Vi utför allt från mindre kortstopps insatser till totalentreprenader.

  • Vi hjälper till med materialval.
  • Montage av Termaps prefabricerad eller tillverkad utrustning i plastmaterial.
  • Montage av er inköpt utrustning i plastmaterial.
  • Tillhandahåller ofta ställnings, blästrings, stål och byggarbeten.