Go to Top

Olivin (Green Lightning) som blästermedia

Olivin är ett naturligt mineral, kantigt och med hög densitet. Råvaran bryts, krossas och siktas i Norge. Siktas till olika fraktioner vilka är framställda/utvecklade för att ge ett så effektivt blästerresultat som möjligt.
Kan användas för alla typer av fristråleblästring och används med fördel vid blästring av rostfritt och aluminium.

Olivin uppfyller Arbetsmiljöverkets krav vid fristråleblästring. Se AFS 1992:16, 10§.
Olivin är godkänt enligt internationell blästermedelstandard; ISO 11126/4 och 11127.

Olivin (Green Lightning) marknadsförs av AB Knut Rydberg.