Go to Top

Teknologi för OxiFree

oxifree-logo-ysgOxifree är ett metallskydd som förseglar metallytan med 1 ATM och har hämmande vegetabiliska oljor som skapar ett aktivt hinder för externt inträngning av så som luft, fukt och föroreningar. Det innehåller dessutom aktiva ekologiska korrosionshämmare.

 

oxifree-ysg

Oxifree TM198 är en sprutbar organiskpolymer (polymer = kemisk sammansättning) beläggningen appliceras i ett varmt flytande tillstånd. Oxifree TM198 innehåller 5-10% Bio (vegetabilisk) olja och 90-95% Cellulosa. Cellulosa är en polysackarid som utgör huvuddelen i växternas cellväggar, och därmed är den vanligaste organiska substansen i naturen. Dessutom syntetiseras cellulosa av en rad andra organismer, som bakterier, alger, oomyceter och havsdjuret sjöpung. Dock packar sig cellulosakedjorna annorlunda i dessa cellulosor än i växtcellulosan.

 

 

Oxifree´s beläggningsfunktioner
Det krävs väldigt lite ytförberedelser, bara stålborste och borttagning av fett. Ytan måste vara torr det görs genom att torka av den eller blåsa bort fukten med hjälp av tryckluft.

oxifree-ysg-middle

Den tål extremt tuffa miljöer. Är lätt att ta bort eftersom beläggningen inte fastnar på underlaget.

Oxifree är 100 % återvinningsbar. Ekologisk säker. Skyddar nya och gamla metallstommar men även roterande utrustning såsom kullagerhus. Materialet bildar en inkapsling som inte behöver följa underlaget som sådant, utan det har en oljefilm som ligger mellan underlaget och polymera hartset vilket gör att polymeran inte fastnar på underlaget. Detta innebär att inre tryck inte stängs inne utan läcker ut.

Oxifree´s beläggningsfördelar
Minskar arbetskrafts omkostnader för att den skyddar tillgångar och minskar underhållskostnader på drift sidan. Inspektion/service kostnader minskar p.g.a. lättåtkomligheten. Tar bort miljöaspekten som förknippas med andra beläggningar. Ersätter flera andra produkter med en effektiv lösning för att kunna lösa rostskydd och förorenings problem. Man behöver bara stålborste och avfettning för att rengöra, ingen blästring. Materialet mäts i mm istället för mikron som man gör med färg, och materialet skall vara minst 4mm tjockt för att vara exakt. Om man tar bort materialet när man ev. skall göra service eller inspektion, så kan detta material återanvändas upp till 6ggr, förutsättningen är att materialet inte har kontamineras.

oxifree-ysg-bottom

Oxifree är en sprutbar organisk polymer (kemiska föreningar av cellulosa och vegetabiliska oljor ) beläggning för skydd av metallkomponenter. Den innehåller korrosionsinhibitorer, är återanvändningsbart och ger skydd mot alla frätande föroreningar med den viktiga kommersiella fördelen av att vara mycket kostnadseffektiv. I tillägg uppfyller den de strängaste miljökoder och är icke-skadlig.

 • Oxifree sprutas på det rengjorda substratet med lågt tryck och bildar en kokong eller inkapsling som inte fäster mot underlaget, i själva verket har vi en oljefilm mellan metallen och polymerhartset som fungerar på flera olika sätt: vända all befintlig korrodering och bilda en barriär för att förhindra att luft, fukt och föroreningar från att tränga in i gränssnittets beläggning/substrat. Denna filmtjocklek mäts i millimeter, 4mm för att vara exakt, i jämförelse med måleribeläggningar som mäts i mikron.
 • Oxifree ska kunna tillämpas på komponenter utanför normala styrsystem som har styrt måleribranschen i årtionden, den minskar inverkan på traditionell förbehandling som är kostsamt, genomsyrad av hälsa, säkerhet och miljölagstiftningar, och är potentiellt skadligt för miljön.
 • Den appliceras av en egen uppvärmd appliceringsmaskin som ger en smidig polymera barriär beläggning, den kommer att skydda alla typer av metallkomponenter mot galvanisk punktfrätning och atmosfärisk korrosion. Den förhindrar utsatta utrustningar och komponenter från att vatten och damm tränger in. Så det är idealiskt för ett brett utbud av flänsar och ventiler på processrör och på långsiktig lagring/bevarande av utrustning i normala atmosfäriska förhållanden med en viktig kommersiell särskiljande fördel – att den är återanvändbar.
 • Appliceringsmaskinerna har genomgått en omfattande utveckling och testning och finns i 2 olika storlekar: 5,5 kg (12lbs) > 22kg (50 lbs) > maskinerna är designade för att täcka alla storlekar av appliceringar. De är anpassade till specifika program. Med erfarenhet har vi funnit att varje jobb inte kräver samma verktyg. Varje maskin kan läggas i en speciell transport och magasineringslåda som möjliggör enkel åtkomst till kontrollpanel, tank och grundläggande underhåll. Höljet gör det möjligt att med mycket lite maskinförberedelser och snabb driftsättning på arbetsplatsen. Den höjer även säkerheten och erbjuder fullständigt skydd för utrustningen.

Förbehandling

   • En allmän kommersiell rengöring, ta bort lösa och fjällningsfragment av befintliga beläggningar och rost.
   • Följ efter med ett avfettningsmedel, tvätta med vatten för att avlägsna feta ytor eller föroreningar
   • Torka ytan innan ni applicerar Oxifree materialet