Go to Top

Pumprenoveringens begränsningar

För att kunna renovera och ytskydda pumpar så måste metallskadorna vara sådana att tillräckligt med metall återstår.

Finns möjlighet att renovera och ytskydda pumpen så måste appliceringsanalys utföras för att se vilken teknologi och renoveringsmetod som är lämplig att använda.

Begränsningarna är framförallt vid användande av:

Kompositer

  • temp över 200°C
  • varvtal över 4500
  • aggressiva kemikalier
  • kemikalier och kraftigt slitage

Termisk sprutning

  • pumpkonstruktion
  • kostnad jämfört med reservdelar

Gummering

  • temp över 120°C
  • aggressiva kemikalier