Go to Top

Pumprenoveringens teknologi

Metallen i pumpar slits och när de kritiska måtten blir för stora försämras kapaciteten. Då ökar också energibehovet för att kunna pumpa en viss mängd media.

Energimyndigheten har undersökt energikostnaden för pumpar och kommit fram till att:

  • Svensk industri använder 10 TWh el varje år för pumpdrifter
  • Detta motsvarar 18% av hela industrins elanvändning
  • Kostnadsberäkning under 10 år på en 130 kW pump visar att 87% är energikostnader!

Energikostnaden är generellt 60-95% av pumpens totala livstidskostnad vilket innebär att i de flesta anläggningar finns potentiella energiinbesparingar i pumpar genom att renovera och ytskydda i rätt tid.

Arbetet med att renovera och skydda metall börjar alltid med en inspektion av utrustningen för att se vad som orsakat skadorna och vilka teknologier och renoveringsmetoder som kan användas för att reparera och förlänga livslängden på metallen. När kompositmaterial kan användas blir det oftast det mest ekonomiska sättet att renovera och ytskydda pumpar. Redan i början av 90-talet började företag och personer inom nätverket Ytskyddsgruppen att diagnostisera, beräkna, renovera och optimera kapacitet och energiförbrukningen i vakuum- och vätskepumpar.

Vi har tusentals pumpar som referenser och vissa av dessa pumpar har:

  • Sparat tusentals MWh
  • Varit i drift över 10 år utan att behöva renoveras
  • Tre dubblat livslängden jämfört med nya pumpar
  • Sparat miljoner åt sina användare

Fortfarande finns mängder av pumpar som är ekonomiska att renovera och ytskydda inom kommunala och industriella anläggningar.