Go to Top

Referenser för Bågenfelt & Hellström AB

bagenfelt-hellstrom-logo-ysg

Våra kunder finns bland annat inom läkemedel-, livsmedel-, plast-, process-, lego-, samt fordonsindustrin.

Här kommer ett litet askplock med kunder som använder vår garnet sand för blästring samt vattenskärning.

  • Pro-Jet Lego AB · Carina Jönsson · Tf 0457-455 161
  • Alucrom AB · Roger Forsberg · Tf 010-470 73 09
  • Kålleredsblästring · Conny Aspling · Tf 031-795 00 75
  • Mima · Calle · Tf 0703 60 05 16