Go to Top

Referenser för brancher

Ytskyddsgruppen har kunskap och referenser från renovering och ytskydd av metall från bl.a:

 • Aluminiumfabriker
 • Biltillverkning
 • Energiverk
 • Fiskodlingar
 • Gruvindustrin
 • Hamnar
 • Kemikalietillverkning
 • Kartongbruk
 • Kolkraftverk
 • Kullagertillverkning
 • Kärnkraft
 • Massabruk
 • Livsmedelstillverkning
 • Offshore
 • Pappersbruk
 • Raffinaderier
 • Rederier
 • Reningsverk
 • Sockerbruk
 • Sopförbränning
 • Spårvägar
 • Stålverk
 • Varv
 • Vattenkraften
 • Vattenverk
 • Vägverk
 • Värmeverk

Har ni frågor om våra referenser så är det bara att kontakta respektive företag eller Ytskyddsgruppens samordnare Tommy Thörn
på mail tommy.thorn@telia.com eller mobil 0706 57 57 88 för att diskutera kostnader och upplägg.