Go to Top

Referenser för Fyra Ess Entreprenad AB

fyra-ess-logotypVattenkraft
Turbiner, tubrör, sugrör, dammluckor, intagsluckor och utskovsluckor

Värmekraft
Värmeväxlare och värmepannor

Stål- och pappersindustri
Siloanläggningar, rökgasanläggningar och skorstenar

Sjöfartsverket
Slussportar, luckor och färjor

Bilindustrin
Lackeringsanläggningar, venturi och urtvättningssystem

Kommuner
Fasader, broar, belysningsstolpar, stålkonstruktioner och kulturobjekt

Återvinningshantering
Krossanläggningar

Bilprovningen
Betongrenovering och golvbeläggningar

Fastighetsbolag
Renoveringar av p-däck, balkonger

Vägverket
Brobeläggningar