Go to Top

Referenser för Vuollerims Måleri AB

voullerims-logoVi har en lång och gedigen referenslista. Bland våra kunder kan nämnas bl.a:

  • Alstom
  • Boliden
  • Ge-Hydro
  • Jokkmokkshus
  • NCC
  • PEAB
  • Skanska
  • Skelleftekraft
  • Vattenfall
  • VG Power

Nedan ser ni en blästrad och målad lucka vid Vattenfalls kraftstation i Akkats.
Konstverket utfört av Bengt Lindström.

vlm-maleri

Jokkmokks Kyrka – Vi har utfört renoveringsarbetet enligt traditionell målarteknik.

vlm-maleri2