Go to Top

Referenser för International Färg AB

internationalNedan referenser är endast för att visa företagets bredd. För mer exakta referenser kontakta International Färg AB här.

  • Raffinaderierna i Göteborg
  • Vattenfalls vattenkraftverk
  • Öresundsbron, Svinesundsbron, Uddevallabron, Göta Älv bron
  • Akzo Nobel Stenungsund och Bohus
  • Ringhals
  • OKG