Go to Top

Referenser för utrustningar

Ytskyddsgruppen har kunskap och referenser från renovering och ytskydd av metall från bl.a:

 • Axlar
 • Axelfoder
 • Broar
 • Cellmatare
 • Cisterner
 • Cykloner
 • Dammluckor
 • Elfilter
 • Fläktar
 • Hydraulik
 • Kondensatutrustningar
 • Omrörare
 • Pappersmaskiner
 • Propellrar
 • Pumpar
 • Raffinörer
 • Rullar
 • Räcken
 • Rör
 • Siktar
 • Skorstenar
 • Skraptransportörer
 • Skruvar
 • Stup
 • Tankar
 • Turbinkammare
 • Valsar
 • Ventiler
 • Virvelrenare
 • Värmeväxlare

Har ni frågor om våra utrustningar är det bara att kontakta respektive företag eller Ytskyddsgruppens samordnare Tommy Thörn
på mail tommy.thorn@telia.com eller mobil 0706 57 57 88 för att diskutera kostnader och upplägg.