Go to Top

Rökgasreningsutrustning i glasfiberarmerad vinylester

rokgasrening1

Skrubber Di=3000 Media: Rökgaser Temp: +80°C Tryck: ± 500 mm Vp
Jordbävningszon VIII Glasfiberarmerad Vinylester

• Utrustning för rökgasrening i korrosiv miljö och höga temperaturer
går utmärkt att tillverka i Glasfiberarmerad Vinylester.

• Med våra tillverkningsmetoder kan man idag
tillverka utrustning för temperaturer på över 200°C.

• Att välja Glasfiberarmerad Vinylester innebär ökad livslängd och avsevärt minskade underhållskostnader.

 rokgasrening2

Inloppskanal till Skrubber
Media: Rökgaser från sodapanna
Temp: +210°C
Glasfiberarmerad Vinylester

rokgasrening3

Venturiböj Di=2670
Temp: +120°C
Glasfiberarmerad Vinylester