Go to Top

Rostknäckningens teknologi

RostknäckarnVad är induktionsvärmning?

Induktionsvärmning är en beröringsfri metod som kan användas för att värma metaller.

Induktionsvärmaren skapar ett växlande magnetfält som ger upphov till virvelströmmar inuti materialet. Det är dessa virvelströmmar som i sin tur skapar värmen. I våra maskiner ”pumpas” en växelström på mellan 15-20Khz fram och tillbaka i induktorn. Fältförstärkaren fokuserar magnetfältet.

Tre faktorer som påverkar värmningen

I samband med induktion talar man ofta om induktionsvärmarens effekt. Men effekten är bara en av tre parametrar att beakta. De övriga två är ytan som effekten tas ut på samt frekvensen. Effekt per ytenhet är alltså en mycket viktig kvot där själva induktorn är helt avgörande för att uppnå hög effekttäthet. På det här området är Rostknäckar’n ledande i världen.

Den sista faktorn, frekvensen, är alltid en kompromiss. I princip gäller att ju lägre frekvens desto större inträngningsdjup i materialet. Det blir alltså varmt djupare in i materialet med låg frekvens. Induktionsvärmare med hög frekvens värmer sålunda mer på ytan. Det kan man se med blotta ögat men eftersom det bara är ytvärmen man ser kan det vara svårt att bedöma värmens inträngningsdjup. Rostknäckar’ns 3-fas modeller arbetar i frekvensområdet 15-18Khz.

Konsten att lossa ett skruvförband

På en fordonsverkstad används induktionsvärmaren för att rikta balkar och axlar men även för att lossa skruvförband, vilket är det största användningsområdet. Ett modernt skruvförband i dagens fordon kan vara svårt att lossa. Det är en precisionsdetalj där toleranserna i gängorna är minimala och som ofta är sammansatt av flera olika metallkvalitéer. Dessutom är består det ofta av en blandning av materialslag som gummi, olika limtyper etc. Många av skruvarna i fordonen är även förspända av tillverkaren. Det förekommer alltså både förspända och icke förspända förband i fordon. Vilket som sitter var har konstruktören av förbandet bestämt. Dessutom bildas med tiden olika typer av korrosion mellan detaljerna i förbandet. Allt detta sammantaget påverkar krav på moment och faktiskt möjlighet att överhuvudtaget få loss ett förband. Med en induktionsvärmare underlättas jobbet med detta.

Induktionsvärmning är snabbt och skonsamt

Att lossa ett förband med induktion skiljer sig något från att använda öppen låga. Med låga värms den yttre delen av förbandet för att materialet ska expandera. Med induktion skapas en omedelbar temperaturskillnad mellan förbandets olika delar som ger en rörelse mellan delarna som ”bryter” förbandet. Det innebär att man även kan värma skruven för att uppnå en ”rörelse” som i sin tur minskar nödvändigt moment för att lossa förbandet.

Det finns mängder av olika andra användningsområden för induktionsvärmaren. Man kan exempelvis lossa limmade detaljer som rutor, dekaler, gummilister osv. Limning är något som förekommer mer och mer på moderna fordon vilket skapar ännu fler användningsområden för induktionsvärmaren i framtiden.