Go to Top

RPR Induktionvärmens teknologi

Utvecklingen av RPR-teknologin började med att Tom Arne Baann utförde en inspektion av ballast tankar i Singapore 1998.
Inspektionen visade att det var mikrobiologisk korrosion under målningen och Tom Arne och hans kollega provade att använda värme för att försöka ta död på bakterierna.

Induktionsvärmen som användes gjorde att målningen släppte och idén om att värma bort färg och beläggningar startade. Induktionsvärme har använts i över 50 år i många branscher men aldrig tidigare utvecklat för att ta bort färg och beläggningar. Under åtta års tid utvecklades och testades RPR-teknologin på en mängd underlag och beläggningar.

Samtidigt testades RPR på ett antal institut för att kontrollera arbetsmiljön, avverkning, temperaturer etcetera. Institut har även testat och utvärderat avgaserna och dessa ligger klart under de krav och normer som gäller för induktionsvärme. År 2006 var RPR Induktionsvärmemaskinerna och kunskapen klara att lanseras och på fem år har mängder av RPR-maskiner och samarbetspartners startats i ett 30-tal länder.

RPR Induktionsvärme övervakar hastigheten och temperaturen så att rätt avverkning sker.
Metallen måste vara magnetisk för att RPR-metoden skall fungera och godset måste var minimum 5 mm för att inte leda värmen för mycket. RPR drivs av en 50 kW generator och kabeln kan vara upp till 100 meter lång.

Vid tester och jämförelser konsumerar RPR maskinerna 25% energi jämfört med de flesta andra förarbetsmetoder. RPR munstycken finns i mängder av utföranden såsom platta, ovala, 90°, hörnlika, utsida och insida rör, etcetc.

I december 2008 blev RPR-teknologin vinnare av Eurocan European Venture Contest i klassen bästa Clean Tech-företag där över 700 företag hade lämnat in sina tävlingsbidrag.

RPR-maskinerna har nämligen bevisat sig ta bort färg och beläggningar på ett mycket ekonomiskt och miljömässigt sätt.
Läs mer om RPR induktionsvärme hos RPRinduktion.se