Go to Top

Säkerhet hos ProAccess AB

ProAccess LogotypProAccess Sweden AB har högsta tänkbara säkerhetsnivå som går att uppnå i reparbetsbranschen.

Allt sedan starten har PRAT och SPRAT loggat all arbetad tid som utförs av företag världen över. Alla incidenter loggas och tas upp på årliga möten för att utarbeta motåtgärder när det gäller incidenter och olyckor.

En fjärdedel så många rapporterade olyckor per timme som inom vanlig tillverkningsindustri
Kontinuerligt arbete för ökad säkerhet har lett till minskad olycksfrekvens år efter år
Uppdateringskrav vart tredje år för att behålla licensen på enskild individ, oavsett nivå inom yrkesklättringen.
Följande dokument innehåller ytterligare statistik och information om reparbete och säkerhet inom PRAT eller SPRAT .

ProAccess följer arbetsmiljöverkets rekommendationer och riktlinjer.

Våra medarbetare har kunskaper från flera olika områden inom entreprenad, byggnad och industri, vilket gör att vi kan utföra en rad olika uppdrag med hög kvalité och säkerhet.

Alla medarbetare är certifierade inom PRAT alternativt SPRAT. Det garanterar god kunskap, full säkerhet och hög effektivitet i de arbeten vi utför. Vi uppfyller alla krav från arbetsmiljöverket och vi har egna arbetsledare (Supervisors) inom Rope Access.

Rope Access är ett mycket bra alternativ till arbete i känsliga miljöer.