Go to Top

Slitage / Erosion

slitageSlitage och erosion beror bl.a på mediats:

 • Partiklar
 • Storlek
 • Utseende
 • Hårdhet
 • Hastighet
 • Vinkel
 • Tryck
 • Temperatur
 • Våt
 • Torr
 • Kemikalier
 • %
 • Temperatur

Alla dessa parametrar varierar från applicering till applicering vilket gör kontrollen av slitageskyddets livslängd och ekonomiska beräkningar så viktiga vilket vi inom ytskyddsgruppen har arbetat med sedan 1987 och därmed har erfarenhet och referenser från tusentals appliceringar.