Go to Top

Spongeblästringens teknologi

Sponge-Jet har funnits på marknaden i över 20 år och utvecklades i USA.

Sponge-Jet finns numera representerat i över 60 länder och blir mer och mer använt beroende på de större och större miljökrav som ställs över hela världen. Sponge-Jet metoden bygger på att sponge ( svamp) är bäraren av hårda aggregat som binds in i spongen.

När spongen träffar ytan som blästras, komprimeras spongen mycket kraftigt och innesluten luft pressas ut. Detta medför att ett undertryck uppstår som suger till sig bortarbetad färg, korrosionsprodukter och metalldamm och ger därefter en i det närmaste dammfri blästring då mer än 98% av dammet binds i spongen. Sponge blästrade ytor blir i det närmaste fria från damm till skillnad mot konventionell blästring som kräver noggrann rengöring/avblåsning för att kommande färgskikt inte skall få sämre vidhäftning.

Rikoschetterna vid Sponge blästring är nästan helt utan kraft efter träffen på metallytan. Detta möjliggör Sponge blästring i utrymmen med känsliga ytor/utrustningar i närheten utan att skada eller påverkan sker på dessa. Spongen finns i 27 olika typer och vilken sponge som används beror på den renhet och profil som vill uppnås. Möjlig profil är 0-100 µm beroende på vilken sponge som används.

Spongen kan återanvändas upp till 8-10 gånger genom att spongen renas/siktas i en sponge återvinnare.

Sponge blästring sker i specialutvecklade Sponge blästerklockor vilka finns i en mängd olika storlekar beroende på vilken typ av sponge blästring som skall utföras.