Go to Top

Teknologi

 

Drönare är idag ett vanligt inslag i vår vardag. Främst används de för fotografering och filminspelningar. På senare år har drönare även blivit allt vanligare inom besiktningsbranschen när något på hög höjd eller svårtillgängligt ska inspekteras.

De används flitigt inom SAR-verksamhet (Search and Rescue – den internationella termen för eftersökning och räddning av personer) samt övrig blåljusverksamhet. Med allt från att reka en olycksplats till att leta efter försvunna personer med värmekamera. 

Drönare stöttar även Polis, Tull och Militär bland annat med att övervaka och kartlägga stora ytor. Också Brandförsvaret nyttjar dem för att lokalisera samt analysera bränder.

För att undvika köer och trafikstockningar testas nu drönare som ett alternativt transportmedel till att snabbt förflytta exempelvis donationsorgan mellan olika sjukhus. Även till att flyga ut hjärtstartare och medicin för nödställda på otillgängliga platser. 

Snabb utveckling av tekniken ger stora möjligheter

I framtiden kommer drönare att användas inom många nya områden. Jordbruket får med hjälp av dem uppleva stora förändringar i arbetet. Dessutom kanske dagens helikoptrar ersätts av multirotorteknologi. 

Dessa eldrivna fordon är just nu under utveckling för att i framtiden eventuellt flyga passagerare på ett smidigt och miljövänligt sätt. När de lyfter och landar svävar fordonen som en drönare och helikopter men de har också möjlighet att flyga horisontellt. Det kan komma att bli ett mycket effektivt transportmedel.

Regelverket för drönare är i stort det samma som för övrig flygtrafik. BCL (Bestämmelser för Civil Luftfart) är ett nationellt regelverk för den civila luftfarten som Transportstyrelsen kräver att vi som drönaroperatörer följer.