Go to Top

Teknologi för Plasma Transfer Arc

PTA står för Plasma Transferred Arc och är en kontinuerlig svetsprocess som med fördel används vid metallisk beläggning av utsatta områden, för att förbättra ytegenskaperna, på alla typer av komponenter av stål. Processen går ut på att smälta både grund- och tillsatsmaterial och på så sätt få fullständig metallisk bindning samtidigt som skiktet blir helt fritt från porer och slagg.

Metoden ger mycket rena svetsar av hög kvalitet samtidigt som påverkan på grundmaterialet är minimal. Antalet skikt har ingen begränsning och metoden kan därför användas både vid reparationer (många skikt vid stora skador) och ytbeläggning som ett moment vid nytillverkning.

Teknik

Utrustningen påminner om en TIG-svets då munstycket är försett med en Volfram-elektrod. Men istället för att överföra energin, som skall smälta stålet, genom en ljusbåge som är fallet vid MIG och TIG-svetsning leds den genom ett plasma som skapats kring elektroden. Då även munstycket är anslutet till spänningskällan sker en elektrisk urladdning mellan elektroden och munstycket. Runt elektroden flödar en gas (ofta Argon eller en Argon-blandning) och denna gas joniseras av den elektriska urladdningen vid elektroden spets. Ett plasma är joniserad gas och det är plasmat som mycket fokuserat för över energin som smälter upp både grund- och tillsatsmaterial.

Den stora fördelen med PTA jämfört med konventionella svetsmetoder (MIG, TIG, MMA mfl) är att energin kan styras mycket bättre. Detta medför att mindre grundmaterial behöver smältas för att få en fullgod svets vilket ger avsevärt mycket mindre uppblandning dvs renare svetsar. Även om temperaturen kan vara högre i smältan är den totala värmen in i godset betydligt lägre vilket ger en avsevärd minskning av formförändringar. Dessutom är PTA en kontinuerlig process vilket gör att uppvärmningen är jämt fördelad och därmed ytterligare minskar rörelser i arbetsstycket.

Tillsatsmaterialet kan komma både i tråd- och pulverform och vilket som används beror på vilket material som skall svetsas på och vilken utrustning som rent praktiskt är lämpad för det aktuella renoveringsobjektet.

Se PDF: Presentationpdf