Go to Top

Teknologin för polyurea

Polyurea är den senaste tekniken inom slitskydds/korrosionsskydds-lining/coating.

Polyurean är en snabbhärdande tvåkomponents produkt som består av en Isocyanat och en Polyamin och har funnits i nuvarande form sedan 1990-talet.
Den är mest känd för att vara en snabbhärdande produkt, oftast under 30 sekunder.
De olika varianterna innehåller generellt inte heller lösningsmedel eller flyktiga organiska lösningar (VOC).

För att spruta Polyurea behövs en två-komponents högtrycksmaskin som även förvärmer materialet till ca 75-80 grader. Vanligtvis sprutas Polyurea i tjocklekar mellan 2-4 mm för korrosionskydd, och 4-15 mm som slitskydd. Produkten används också för att dämpa ljud.
Produkten är främst avsedd för större projekt/ytor och kan användas på stål, betong, textil eller trä.
Rätt förarbete och primer är väldigt viktigt.
En stor fördel är att produkten är i stort sett okänslig för fukt och kan appliceras i temperaturer mellan minus 10 grader till plus 50 grader.
All lining & coating kräver en riktig konstruktion som möjliggör att man kan applicera coating/liningen.

För gummi/polyurea skall EN 14879-1 följas för att kunna utföra en godkänd lining.

Tabell enligt EN 14879-1

Polyurea appliceras genom att spruta produkten under högt tryck. Maskinen har även slanguppvärmning som gör att Polyurean kommer upp i temperatur och får en bättre viskositet för att kunna sprutas. Som korrosionsskydd eller ljuddämning sprutas skikttjocklekar mellan 2-4 mm. Som slitskydd sprutar man ända upp till 15 eller 20 mm. Polyurean kan fås i många olika blandningar för att passa ändamålet (se nedan). Och sprutas lika gärna på betong som på stål.

1) Livsmedelsgodkända varianter
2) Extremt slitstark
3) Hårdhet från 60 shore A till 50 shore D
4) Antistatiska varianter
5) Elastiskt / flexibelt
6) Extremt snabbhärdande
7) Kemisk resistenta varianter