Go to Top

Utbildning hos Frosio

Teknologisk-Institutt-logo-ysgTeknologisk Institutt er en ledende leverandør av FROSIO-kurs. Vi tilbyr både opplæring av FROSIO inspektører innen overflatebehandling og isolering. Kursene holdes i en rekke land i verden og TI er en ledende tilbyder av disse kursene.

FROSIO maling og belegg gir deg inngående kjennskap til klimabetingelser, arbeidsmetodikk, maling- og beleggegenskaper, standarder og forskrifter. Du får teoretisk grunnlag og praktisk øvelse, slik at du kan utføre selvstendig inspeksjonsarbeid av konstruksjoner. Herunder også forståelse for hvordan ulike miljøer påvirker konstruksjoner og hva man kan gjøre for å beskytte dem. Etter kurset skal du kunne utføre selvstendig inspeksjonsarbeid av konstruksjoner.

FROSIO isolasjon gir kvalifiserte deltakere tilstrekkelig teoretisk grunnlag og praktisk øving til å kunne utføre selvstendig inspeksjonsarbeid av teknisk isolering. Etter kurset skal du være i stand til å gjennomføre inspeksjoner av isoleringsarbeider gjennom alle faser. Fra 2020 vil det være krav til FROSIO-sertifiserte inspektører innen isolasjon på Norsk sokkel.

Neste kurs i Sverige er oppsatt i Kista i begynnelsen av 2017.

Notera att denna artikel är på norska.

Läs mer om nästa kurs hos Frosio här.