Go to Top

Utbildningar

Inget företag, konsult, organisation eller institut i Sverige har den samlade spetskompetens som vi inom Ytskyddsgruppen när det gäller renovering och ytskydd av metall.

För att öka förståelsen och kunskapen om de stora ekonomiska inbesparingar som är möjliga genom att renovera och ytskydda metall på rätt sätt utbildar vi de företag som så önskar i metallförstörelse och bevisade lämpliga renoverings och ytskyddsmetoder.

Vi genomför utbildningar gällande bl.a:

 • Brandskyddsfärg
 • Fuktkontroll
 • Förarbete
 • Gummi
 • Hårdmetallsvetsning
 • Inspektion/kontroll
 • Komposit
 • Laserpåsvetsning
 • PTA – Plasma Transfer Arc
 • Pumprenovering
 • Rostskyddsmålning
 • Rörrenovering
 • Termisk sprutning
 • Transportskydd
 • GAP Glasfiberarmerad plast
 • Kompressorer
 • Miljöblästring
 • Polyurea
 • Rengöringsmetoder

Skulle något/några av ovan spetskompetenser vara av intresse så kan ni kontakta respektive företag eller Ytskyddsgruppens samordnare Tommy Thörn på mail tommy.thorn@telia.com eller mobil 0706 – 57 57 88 för att diskutera kostnader och upplägg på dessa utbildningar.