Go to Top

Värmefläktar från Electro Heat Sweden AB

skiu-logo-sElectroHeat Sweden AB har en rad olika värmefläktar designade för härdning av komposit-, epoxymaterial (CEM).

CEM används bl.a. för segelbåtsskrov och för rotorblad i vindkraftverk för att uppnå en god hållfasthet i kombination med en låg vikt.

Den värmande delen i HA33 installeras i utrymmet för härdningsprocessen och återcirkulerar luften i utrymmet.

Dessa fläktar kan levereras i flera olika utförande och anpassas för att säkerställa alla krav gällande temperatur och effektivitet uppnås.

Kontakta företaget Electro Heat här