Go to Top

VCI – Miljöanpassat rostskydd för krävande transporter

Metalldetaljer som ska packas och skickas utsätts ofta för rostangrepp både vid inrikes och utrikes transporter. Med Tribotec’s intelligenta rostskydd som bygger på VCI-teknik får du ett fullständigt och miljöanpassat rostskydd där själva rostskyddet till stor del är återvinningsbart.

Så funkar det

VCI-tekniken bygger på fenomenet diffusion, dvs att alla partiklar strävar efter att gå från hög till låg koncentration och sprida sig jämt i det område de befinner sig i. VCI-inhibitorerna transporteras därför från sin bärare (exempelvis en plastpåse, ett papper eller en vätska) via en ångfas till alla delar av den metallyta som ska skyddas. Detta innebär att alla ytor, även springor, fördjupningar och andra svårtillgängliga ytor får ett fullständigt skydd med VCI.

vci-tekniken

Torrt rostskydd – så här går det till:

Produkterna som ska skyddas läggs i en VCI-förpackning, exempelvis en påse. När påsen försluts startar en process där rostskyddet lämnar påsen och söker sig till metallytan som ska skyddas. Detta ger ett heltäckande rostskydd, så länge du önskar. Tidigare tidskrävande metoder, som till exempel att olja in komponenter med rostskydd kan helt ersättas av denna VCI-teknik som både gynnar arbetsmiljön och sparar din tid.

Torrt rostskydd

Flytande rostskydd – så här går det till:
Produkterna som ska skyddas doppas, sprayas eller penslas med en flytande VCI-produkt, exempelvis ett vattenbaserat rostskydd. När vätskan ligger på ytan startar en process där rostskyddet lämnar väskan påsen och söker sig till metallytan som ska skyddas. Detta ger ett heltäckande rostskydd, så länge du önskar. Tidigare tidskrävande metoder, som till exempel att olja in komponenter med rostskydd kan helt ersättas av denna VCI-teknik som både gynnar arbetsmiljön och sparar din tid.
Vid uppackning blir fördelarna ännu mer påtagliga. Någon rengöring av detaljerna behövs inte utan de kan gå direkt till montering eller maskinparken och packas upp, installeras och driftsättas omedelbart. Det blir en enorm tidsvinst och kostnadsbesparing!

Flytande rostskydd – så här går det till

Läs mer om Tribotec AB här.