Go to Top

Zinga teknologi & hur Zinga fungerar

Se video på hur ZINGA fungerar här

Om ZINGA Galvaniseringsystem

Det finnes mange forskjellige måter å bekjempe korrosjon på. ZINGA kombinerer egenskaper fra to grunnleggende teknikker: De galvaniske kvaliteter hos varmgalvanisering og barrierebeskyttelse hos maling. Det gjør ZINGA enkelt å påføre, samtidig ved at ZINGA er utrolig effektiv. Derfor er ZINGA det beste valg når man vil sikre seg mot rust.

ZINGA er flytende sink og gir katodisk beskyttelse av stål

ZINGA er beregnet for fornyelse av tidligere galvaniserte flater, for påføring direkte på nytt sandblåst stål eller nypreparert tidligere malt stål. Det viser noen av konkurransefordelene med ZINGA, men det finnes langt flere.

ZINGA gir både aktiv og passiv beskyttelse

Det aktive sinkbelegget fungerer sammen med metallet mens de fleste malinger bare fungerer som passive barrierer. Uansett hvor tykk maling som brukes, vil det alltid være en barriere. Når den passive barrieren er brutt setter korrosjonsprosessen i gang.

Til tross for denne betydelige forskjellen er ZINGA ofte forvekslet med maling, rett og slett fordi den er flytende og kommer i et spann. Men det finnes andre mer subtile forskjeller. For eksempel danner det seg ikke et tørt topplag på innholdet i spannet. ZINGA har dessuten ubegrenset holdbarhet og får ikke et seigt og senere tørt topplag lik maling gjør. Riktig bruk av ZINGA vil ikke løsne, utvikle blemmer eller flasse av, og den aktive beskyttelseskvaliteten forhindrer rustdannelser under belegget dersom belegget er skadet. Zinga er unik i motsetning til alle andre sinkbeskyttelser fordi den kan fornyes!

Aktiv beskyttelse

CorrosionDiagram_tXKatodisk, eller aktiv beskyttelse, oppstår fordi sink (anoden) ofrer seg i favør av metallet (katoden) med det resultat at strømmen av elektroner forhindrer korrosjon og kjemiske reaksjoner. På denne måten er metallet garantert beskyttelse også når sinklaget er litt skadet. Denne velkjente metoden for katodisk beskyttelse inkluderer varmforsinking, sink termisk sprøyting og uorganiske sinkrike belegg (IZRC).

Hastigheten på den oppofrende prosessen reduseres dramatisk etter at ZINGA – laget har oksidert og den naturlige porøsiteten er blitt fylt med sinksalter. I tillegg er sinkpartiklene i ZINGA- laget beskyttet av et organiskt bindemiddel uten negativ påvirkning på den elektriske lederevnen. Dette gjør at ZINGA gir katodisk beskyttelse med en lavere rate av sink sammenlignet med varmgalvanisering fordi, enkelt sagt, så fungerer bindemiddelet som et korrosjonshemmende element i sinken.

Sinken i ZINGA blir beskyttelsesanoden i forhold til stål, men den reduseres mye langsommere enn tidligere forventet

Extract from BNF Fulmer report of JJB Ward, Oxfordshire, Jan ’92. Utdrag fra BNF Fulmer rapport fra JJB Ward, Oxfordshire, ’92 Jan

Sinkelement250

Denne illustrasjonen viser en liten elipseformet sinkpartikkel innkapslet i det beskyttende organiske bindemiddelet. Dette påvirker ikke den elektriske ledingsevnen mellom nabopartikler eller stålunderlaget, og gjør dermed at sinken i ZINGA er bedre beskyttet fra vær, slitasje, pH etc. enn ren sink.

Dersom ZINGA – laget er så skadet at metallet under er synlig, kan det dannes et lag av overflaterust på stålet, men ingen korrosjon vil skje under dette lette rustlaget. Med andre ord hvis den rustfargede overflaten ble fjernet.ville stålet under ikke vært skadet. Dette kalles "kast" og gjør det mulig for ZINGA å beskytte bart metall inntil til 3 – 5 mm utenfor der belegget slutter, – litt mindre enn ny varmgalvanisering. Sinkofferanoder som brukes under vannlinjen på stålskrog på båter arbeider på samme prinsipp for å beskytte metallet i området rundt.

ZINGA sine funksjonelle fordeler kan sammenlignes med anoder og er derfor noen ganger referert til som en flytende anode eller bladanoder når det er under vann. Imidlertid bør det nevnes at som for alle former for sinkbeskyttelse, bør ZINGA ikke brukes utildekket under vann med temperatur høyere enn 65 grader C som er grensen for der stålet begynner å ofre seg for å beskytte sinken.

Muligheten for at sink skal gi galvanisk beskyttelse kommer i utgangspunktet an på mengden av metallisk sink som er i det tørre belegget. Det tørre ZINGA belegget inneholder minst 96 % sink etter vekt, partiklene normalav disse er 97 % metallisk sink – mindre partikkelstørrelser og høyere renhet og metallisk sinkinnhold enn i vanlig "sinkrike" belegg.

De små elipseformede partiklene og profilen til ZINGA sikrer maksimal kontakt mellom både partikler og underlaget. Den store tettheten av aktiv sink pr. gitt område kombinert med lederevnen av bindemiddelet sikrer at ladningen går gjennom hver millimeter som er belagt, og derfor gir utmerket katodisk beskyttelse.

Passiv beskyttelse

Passiv beskyttelse, som for eksempel maling og kledning, skaper en "barriere" mellom stål underlaget og elementene. Når denne barrieren er svekket vil fuktighet og atmosfæriske salter kunne starte en rustprosess på stålet under det skadede området. Korrosjon vil da bli dannet under beskyttelsen (f. eks malingen).

Det organiske bindemiddelet og sinkoksidlaget som dannes på overflaten av ZINGA skaper en ugjennomtrengelig barriere ved å blokkere den naturlige porøsiteten i sinken med oksidpartikler. I motsetning til de passive beleggene, repareres det eventuelt brutte oksidlaget ved at det reoksideres. Dette laget av oksider er årsaken til det matte utseende i Zinga i motsetning til den blanke overflaten på varmgalvanisering.

Antatt holdbarhetstid

Korrosjoshastigheten på sink i ulike miljøer har blitt godt forsket på gjennom årene. Som et resultat av det er det mulig å kartlegge den anslåtte levetiden for et lag sink på en gitt tørrfilmtykkelse (DFT) i en spesiell situasjon. Diagrammet er basert på varmgalvanisert stål, men, som det allerede har blitt forklart i avsnittet om Aktiv Beskyttelse, oppfører  ZINGA seg minst like bra som varmgalvanisering i normale atmosfæriske forhold. Vær oppmerksom på at minste akseptable DFT vil normalt være 50 my dvs. at strukturen påføres ny ZINGA når sink har utarmet fra sitt opprinnelige DFT (normalt> 120um hvis du bruker ZINGA uten toppstrøk). Dette er et viktig punkt som ellers kan gjøre dette diagrammet misvisende.

HoldbarhetsdiagramX

Source: SGS Axa-Med. Kilde: SGS Axa-Med. Service Life is defined as the time to 5% rusting of the steel surface. ”Service Life is defined as the time to 5% rusting of the steel surface”

Duplex System

Hvis ZINGA brukes som del av et todelt (duplex) system (ZINGA + toppstrøk med et annet kompatibelt produkt) så blir toppstrøket den første barrieren. Den katodiske beskyttelsen i ZINGA – primeren/ grunningen er aktivert når det er skade i barrierebelegget slik at sinken ikke lenger er beskyttet. Dette er grunnen til at den belgiske produsenten, Zingametall, sier at levetiden for et duplex system kan øke levetiden med 50 % mer enn summen av den individuelle levetiden til de 2 strøkene.

Zinga gjenskaper sin flytende tilstand

En annen av ZINGA`s unike egenskaper er dens evne til og igjen bli flytende, for så å danne ett samlet homogent lag når et nytt strøk ZINGA er påført.

Det kan kreves sandblåsing før det første laget med ZINGA påføres, avhengig av underlaget. Belegget kan da bli revitalisert når det er påkrevet etter bare en høytrykkspyling.

Dette sikrer en massiv kostnadsbesparelse på vedlikehold i det lange løp!

Källa / Information hämtad från www.zinganorway.no.

Läs mer om Zinga på www.zinganorway.no.