Välkommen till YtskyddsGruppen

Renovering, ytskydd samt förstärkning av metall och betong är ett av de mest komplexa arbetsområden som finns. 

Enligt beräkningar som RISE CBI Betonginstitutet och RISE Swerea Korrosionsinstitutet gjort så kostar förstörelsen av betong och metall 200 MILJARDER per år.

Innovativa företag med spetskompetens och resurser har tillsammans bevisligen sparat miljarder åt beställare genom att renovera, ytskydda och förstärka utrustningar och konstruktioner i betong och metall tack vare Rätt Produkt på Rätt Plats på Rätt Sätt i TID

YtskyddsGruppen.se startades 2011 för att ge beställare, konsulter och entreprenörer en bättre möjlighet att öka hållbarheten och förbättra kapitalvården av utrustningar och konstruktioner till en rimlig kostnad.

YtskyddsGruppen.se arbetar över kunskapsgränserna för att kunna åstadkomma bästa möjliga lösning för alla våra kunder. YSG.se är representerade över hela Sverige och information gällande spetskompetenser, resurser & deltagande företag finns under respektive arbetsområde metall eller betong.

Information gällande medlemskap

Vilken del av YtskyddsGruppen vill du besöka?

BETONG

TRIBOLOGI

METALL